Prospect Voluven 6%, solutie perfuzabila

Indicatii: Terapia si profilaxia hipovolemiei prin tehnica hemodilutiei acute normovolemice (HAN).

2. COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA
60,00 g
9,00 g

1000 ml solutie perfuzabila contin:

Poli(O-2-hidroxietil)amidon = HES 130/0,4
(Substitute molara 0,38 – 0,45)
(Masa moleculara medie 130000) Clorura de sodiu

Na+ 154 mmol/l
308 mosm/l
4,0 – 5,5
<1,0 mmol NaOH/l
Cl- 154 mmol/l

Osmolaritate teoretica:
pH:
Aciditate titrabila: Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Solutie perfuzabila
Solutie limpede pana la slab opalescenta, incolora pana la ugor galbuie.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicatii terapeutice
Terapia gi profilaxia hipovolemiei prin tehnica hemodilutiei acute normovolemice (HAN).

4.2 Doze si mod de administrare
Voluven 6% se administreaza in perfuzie intravenoasa continua.
Primii 10-20 ml Voluven 6% trebuie perfuzati cu viteza mica, pacientul fiind mentinut sub supraveghere medicala atenta (datorita posibilelor reactii anafilactoide).

Doza zilnica gi viteza de perfuzare trebuie adaptate in functie de volumul de sange pierdut, de mentinerea sau refacerea hemodinamicii gi de hemodilutie (efect de dilute).

Doza zilnica maxima este de pana la 50 ml/kg gi zi (echivalent cu 3,0 g hidroxietilamidon/kg gi 7,7 mmol sodiu/kg). Aceasta doza corespunde la 3500 ml Voluven 6% pentru un pacient cu greutatea de 70 kg.
Voluven 6% poate fi administrat in doze repetate, pe parcurs de cateva zile, in functie de necesitatile pacientului. Perioada de administrare depinde de durata si gradul hipovolemiei, de hemodinamica si de hemodilutie.

Tratament la copii
La copii, datele clinice cu privire la utilizarea Voluven 6% sunt limitate.
La 41 copii, incluzand nou-nascuti si sugari (< 2 ani), s-a administrat o doza medie de 16 ± 9 ml/kg pentru stabilizare hemodinamica; administrarea a fost sigura si bine tolerata (vezi pct. 4.4). La copii, doza trebuie ajustata in functie de necesarul individual, pentru mentinerea presiunii coloid-osmotice, avand in vedere afectiunea de baza, status-ul hemodinamic si hidratarea.

4.3 Contraindicatii
– Hipersensibilitate la substantele active sau la oricare dintre excipienti
– Supraincarcare volemica (hiperhidratare), in special in cazuri de edem pulmonar si insuficienta cardiaca congestiva
– Insuficienta renala cu oligurie sau anurie
– Pacienti care efectueaza sedinte de hemodializa
– Hemoragii intracraniene
– Hipernatremie severa sau hipercloremie severa

4.4 Atentionari si precautii speciale pentru utilizare

In general, trebuie evitata hiperhidratarea prin supradozaj. Riscul hiperhidratarii trebuie luat in considerare mai ales la pacientii cu insuficienta cardiaca sau disfunctii renale severe. La acesti pacienti se impune individualizarea dozei.
In caz de deshidratare severa, initial, se va administra o solutie de cristaloizi.
Se va acorda o atentie deosebita pacientilor cu boli hepatice severe sau cu tulburari grave de
coagulare, de exemplu in cazurile severe de boala von Willebrand.
Este important sa se asigure un aport adecvat de lichide si sa se monitorizeze regulat functia renala si balanta hidroelectrolitica.
Trebuie monitorizate concentratiile plasmatice ale electrolitilor.
La copii, experienta clinica cu privire la administrarea Voluven 6% este limitata. La copii cu varsta sub 2 ani, in cazul chirurgiei non-cardiace, toleranta la Voluven 6%, administrat perioperator, a fost comparabila cu cea la albumina 5%. La prematuri si nou-nascuti, Voluven 6% poate fi administrat numai dupa evaluarea atenta a raportului risc/beneficiu. In ceea ce priveste aparitia reactiilor anafilactoide, vezi pct. 4.8.

4.5 Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune

Pana in prezent, nu se cunosc interactiuni cu alte medicamente sau suplimente nutritionale. Concentratia plasmatica a amilazei poate creste in timpul administrarii hidroxietilamidonului si poate interfera cu diagnosticul de pancreatita (vezi pct. 4.8.).

4.6 Sarcina si alaptarea

Nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea la gravide.
Studiile la animale nu au evidentiat efecte nocive directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltarii embrionare/fetale, nasterii sau dezvoltarii postnatale (vezi pct. 5.3). Nu au fost evidentiate efecte teratogene.
Voluven 6% trebuie administrat in timpul sarcinii doar daca beneficiul potential matern justifica riscul potential pentru fat.

Nu exista date adecvate privind utilizarea Voluven 6% in timpul alaptarii.

4.7 Efecte asupra capacitatii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje
Nu sunt relevante.

4.8 Reactii adverse
Reactiile adverse sunt clasificate, in functie de frecventa, folosind urmatoarea conventie: foarte frecvente (> 1/10), frecvente (> 1/100 si < 1/10), mai putin frecvente (> 1/1000 si <1/100), rare (> 1/10000 si < 1/1000), foarte rare (< 1/10000).

In cazuri foarte rare, medicamentele care contin hidroxietilamidon pot produce reactii anafilactoide (hipersensibilitate, simptome usoare asemanatoare gripei, bradicardie, tahicardie, bronhospasm, edem pulmonar non-cardiogen). In cazul aparitiei unei reactii anafilactoide in timpul administrarii, perfuzia trebuie oprita imediat si se va initia tratamentul medical adecvat de urgenta. Administrarea prelungita a unor doze mari de hidroxietilamidon produce frecvent, prurit, care este o reactie adversa cunoscuta la hidroxietilamidon.
Frecvent, concentratia plasmatica a amilazei poate creste in timpul administrarii de hidroxietilamidon si poate interfera cu diagnosticul de pancreatita.
La doze mari, efectul de dilutie poate determina, adesea, dilutia corespunzatoare a componentelor sanguine, cum sunt factorii de coagulare sau alte proteine plasmatice si scaderea hematocritului. Rar, in functie de doza, apar tulburari de coagulare a sangelui, la administrarea HES 130/0,4.

4.9 Supradozaj

Similar altor substituenti volemici, supradozajul poate produce supraincarcarea sistemului circulator (de exemplu edem pulmonar). In acest caz, perfuzia trebuie oprita imediat si, daca este necesar, trebuie administrat un diuretic.

5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietati farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutica: substituenti de sange si fractiuni proteice plasmatice, combinatii, codul ATC: B05AA07

Voluven 6% este un coloid artificial pentru substitutie volemica, ale carui efecte de crestere a volumului intravascular si hemodilutie depind de substitutia molara cu grupari hidroxietil (0,4), cu masa moleculara medie 130000 Da si concentrate 6 %. De asemenea, efectele de crestere a volumului intravascular si hemodilutie depind de doza si viteza de perfuzare.
La voluntari sanatogi, perfuzarea a 500 ml Voluven 6%, in interval de 30 minute, determina o cregtere non-expansiva a volumului plasmatic, de tip platou, de aproximativ 100% din volumul perfuzat, cregtere care se mentine timp de aproximativ 4-6 ore.
Inlocuirea izovolemica a sangelui cu Voluven 6% mentine volumul sanguin timp de cel putin 6 ore.

5.2 Proprietati farmacocinetice

Farmacocinetica hidroxietilamidonului este complexa gi depinde de greutatea moleculara gi, in special, de gradul substitutiei molare.
Dupa administrarea intravenoasa a hidroxietilamidonului, moleculele mai mici decat pragul renal de filtrare glomerulara (60000-70000 Da) sunt rapid excretate in urina, in timp ce moleculele mai mari sunt metabolizate prin intermediul a-amilazei plasmatice, inainte ca produgii de degradare sa fie excretati renal.
Imediat dupa perfuzare, in vivo, in plasma, greutatea moleculara medie a Voluven 6% este de 70000¬80000 Da gi ramane deasupra “pragului” renal de-a lungul perioadei de administrare. Volumul aparent de distributie este de aproximativ 5,9 litri. In primele 30 minute de perfuzare, concentratia plasmatica a Voluven 6% este de 75% din concentratia plasmatica maxima. Dupa 6 ore, concentratia plasmatica scade la 14%. Dupa administrarea unei doze unice de 500 ml hidroxietilamidon, concentratia plasmatica revine la valoarea initiala dupa 24 de ore. Dupa administrarea unei doze unice de 500 ml Voluven 6%, clearance-ul plasmatic este 31,4 ml/min, iar ASC (aria de sub curba concentratiei plasmatice in functie de timp) este 14,3 mg/ml gi ora, indicand o farmacocinetica neliniara.
Dupa administrarea unei doze unice de 500 ml Voluven 6%, timpul de injumatatire plasmatica este t1/2a=1,4 ore, respectiv t/2 p=12,1 ore.
La pacientii cu insuficienta renala stabila ugoara pana la severa, cu clearance-ul creatininei < 50 ml/minut, administrarea aceleiagi doze a determinat o cregtere moderata a ASC de 1,7 ori (95%, interval de incredere 1,44-2,07), comparativ cu subiectii care aveau clearance-ul creatininei > 50 ml/minut.
Timpul de injumatatire plasmatica gi concentratia plasmatica maxima a hidroxietilamidonului nu se modifica in insuficienta renala. La pacientii cu cu clearance-ul creatininei > 30 ml/minut, 59% din doza administrata se regasegte in urina, comparativ cu 51% la pacientii cu clearance-ul creatininei 15¬30 ml/minut.
Nu s-a observat acumulare plasmatica semnificativa, nici chiar dupa administrarea zilnica, timp de 10 zile, a cate 500 ml dintr-o solutie 10% care contine hidroxietilamidon 130/0,4. Pe un model experimental, la gobolani, la care s-au administrat doze repetate de 0,7 g Voluven 6%/kg gi zi, timp de 18 zile, la 52 de zile dupa ultima administrare, acumularea la nivel tisular a reprezentat 0,6% din doza totala administrata.
Nu exista date disponibile privind utilizarea Voluven 6% la pacientii care efectueaza gedinte de hemodializa.
5.3 Date preclinice de siguranta
Toxicitate subcronica
La gobolani gi caini, administrarea intravenoasa de 9 g hidroxietilamidon/kg gi zi, continut in Voluven 6%, timp de 3 luni, nu a evidentiat semne de toxicitate, cu exceptia unei toxicitati datorate suprasarcinii la nivelul rinichiului gi ficatului, captarii gi metabolizarii hidroxietilamidonului la nivelul sistemului reticulo-endotelial, parenchimului hepatic gi a altor tesuturi. Aceste modificari au fost asociate cu status-ul non-fiziologic al animalelor, in timpul perioadei de testare. Doza toxica minima este mai mare de 9 g hidroxietilamidon continut in Voluven 6%/kg gi zi, fiind de cel putin 3 ori mai mare decat doza terapeutica maxima la om.
Toxicitatea asupra functiei de reproducere
Tipul de hidroxietilamidon continut in Voluven 6% nu are efecte teratogene la gobolan gi iepure. Efecte letale asupra embrionului au fost observate la iepure, la o doza de 50 ml/kg gi zi. La gobolan, injectarea acestei doze in bolus, in timpul sarcinii gi alaptarii, a dus la scaderea greutatii corporale a urmagilor gi la intarzierea dezvoltarii. La mame au fost observate semne de supraincarcare volemica.
Nu au fost efectuate studii privind toxicitatea asupra fertilitatii la animalele de experienta, direct expuse.

6. PROPRIETATI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipientilor
Hidroxid de sodiu Acid clorhidric
Apa pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilitati
A se evita amestecul cu alte medicamente.
Daca, in cazuri exceptionale, este necesar amestecul cu alte medicamente, se va acorda o atentie deosebita compatibilitatii (tulburarea sau precipitarea solutiei perfuzabile), injectarii in conditii aseptice si bunei omogenizari a amestecului.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacoane din sticla: 5 ani
Pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex: 3 ani Pungi din PVC: 2 ani Flacoane din PE KabiPac: 3 ani
Medicamentul trebuie utilizat imediat dupa deschiderea ambalajului primar.
6.4 Precautii speciale pentru pastrare
A nu se congela.
6.5 Natura si continutul ambalajului
Cutie cu 10 flacoane din sticla a cate 250 ml solutie perfuzabila Cutie cu 10 flacoane din sticla a cate 500 ml solutie perfuzabila
Cutie cu 10 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 250 ml solutie perfuzabila Cutie cu 20 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 250 ml solutie perfuzabila Cutie cu 30 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 250 ml solutie perfuzabila Cutie cu 35 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 250 ml solutie perfuzabila Cutie cu 40 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 250 ml solutie perfuzabila Cutie cu 10 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 500 ml solutie perfuzabila Cutie cu 15 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 500 ml solutie perfuzabila Cutie cu 20 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex a cate 500 ml solutie perfuzabila Cutie cu 25 pungi din PVC a cate 250 ml solutie perfuzabila Cutie cu 15 pungi din PVC a cate 500 ml solutie perfuzabila
Cutie cu 10 flacoane din polietilena KabiPac a cate 250 ml solutie perfuzabila, prevazute cu sistem de inchidere DuoCap
Cutie cu 20 flacoane din polietilena KabiPac a cate 250 ml solutie perfuzabila, prevazute cu sistem de inchidere DuoCap
Cutie cu 30 flacoane din polietilena KabiPac a cate 250 ml solutie perfuzabila, prevazute cu sistem de inchidere DuoCap
Cutie cu 10 flacoane din polietilena KabiPac a cate 500 ml solutie perfuzabila, prevazute cu sistem de inchidere DuoCap
Cutie cu 20 flacoane din polietilena KabiPac a cate 500 ml solutie perfuzabila, prevazute cu sistem de inchidere DuoCap
Este posibil ca nu toate marimile de ambalaj sa fie comercializate.
6.6 Precautii speciale pentru eliminarea reziduurilor si instructiuni de manipulare
Medicamentul este destinat unei singure administrari. A se utiliza imediat dupa deschiderea ambalajului primar. A nu se folosi dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj. Solutia ramasa nefolosita se arunca.
A se folosi doar solutiile limpezi, din ambalaje nedeteriorate.
A se indeparta folia protectoare a pungilor din poliolefine (Freeflex) sau a pungilor din PVC, inainte de utilizare.

7. DETINATORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA
Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germania
Telefon: +49 6172 686 0
Telefax: +49 6172 686 8119
E-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Adauga un comentariu

Adresa e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.