Prospect Amlodipine Medochemie

Indicatii: Hipertensiune arteriala esentiala . Angina pectorala cronica stabila si vasospastica.

 2. COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA

Amlodipine Medochemie 5 mg, comprimate:
Fiecare comprimat confine amlodipina 5 mg (sub forma de besilat de amlodipina). Amlodipine Medochemie 10 mg, comprimate:
Fiecare comprimat confine amlodipina 10 mg (sub forma de besilat de amlodipina). Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1.

 3. FORMA FARMACEUTICA
Comprimat
Amlodipine Medochemie 5 mg, comprimate.
Comprimatele sunt rotunde si de culoare alba, cu diametrul de aproximativ 8 mm. Amlodipine Medochemie 10 mg, comprimate.
Comprimatele sunt rotunde si de culoare alba, cu o linie mediana pe una din fete si diametrul de aproximativ 10,5 mm.
Comprimatul poate fi divizat in doua parti egale.

 4. DATE CLINICE
4.1 Indicatii terapeutice
Hipertensiune arteriala esentiala .
Angina pectorala cronica stabila si vasospastica.

4.2. Doze si mod de administrare

Pentru uz oral .
Comprimatele trebuie administrate cu o cantitate suficienta de lichid (de exemplu, un pahar cu apa) cu sau fara alimente. Adminstrarea simultana de grapefruit sau suc de grapefruit nu are influenfa asupra efectului amlodipinei.

Aduti:
Doza inifiala pentru tratamentul hipertensiunii arteriale si anginei pectorale este de 5 mg o data pe zi. Daca efectul terapeutic dorit nu poate fi obfinut in decurs de 2-4 saptamani, aceasta doza poate fi crescuta la o doza maxima de 10 mg zilnic (ca doza unica) in funcfie de raspunsul individual al
pacientului. Amlodipina poate fi utilizata ca monoterapie sau in asociere cu alte medicamente antianginoase la pacientii cu angina pectorala.

Copii si adolescenti (cu varsta sub 18 ani):
Amlodipina nu este recomandata copiilor si adolescentilor cu varsta sub 18 ani datorita datelor insuficiente privind siguranta si eficacitatea.

Varstnici:
La varstnici sunt recomandate scheme de administrare uzuale, totusi, cresterea dozei trebuie sa se faca cu precautie (vezi pct. 5.2).
Pacienti cu insuficienta renala:
Sunt recomandate scheme de administrare uzuale (vezi pct. 5.2). Amlodipina nu este dializabila. Amlodipina trebuie administrata cu precautie pacientilor tratati prin dializa.

Pacienti cu insuficienta hepatica:
Nu a fost stabilit o schema de administrare la pacientii cu insuficienta hepatica, prin urmare amlodipina trebuie administrata cu precautie (vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicatii
Amlodipina este contraindicata la pacientii cu:
• hipersensibilitate la amlodipina, derivati de dihidropiridina sau la oricare dintre excipienti;
• hipotensiune arteriala severa;
• soc , inclusiv soc cardiogen;
• insuficienta cardiaca dupa infarct miocardic acut (in timpul primelor 28 zile);
• obstructie la nivelul caii de ejectie a ventriculului stang (de exemplu, stenoza aortica cu grad mare);
• angina pectorala instabila.

4.4 Atentionari si precautii speciale pentru utilizare
Amlodipina trebuie administrata cu precautie la pacientii cu rezerva cardiaca scazuta. Nu exista date care sa sprijine administrarea amlodipinei in monoterapie pe perioada sau in timpul primei luni a unui infarct miocardic. Siguranta si eficacitatea amlodipinei in crizele hipertensive nu a fost stabilita.

Pacienti cu insuficienta cardiaca
Pacientii cu insuficienta cardiaca trebuie tratati cu precautie. Intr-un studiu pe termen lung care a inclus pacienti suferind de insuficienta cardiaca severa (grad NYHA III-IV), incidenta edemului pulmonar raportata a fost mai mare la grupul de pacienti tratati cu amlodipina decat la grupul tratat cu placebo, dar aceasta nu a fost asociata cu agravarea insuficientei cardiace (vezi pct. 5.1).
Pacientii cu insuficienta hepatica
Timpul de injumatatire prin eliminare al amlodipinei la pacientii cu insuficienta hepatica este prelungit; nu au fost stabilite recomandari pentru dozaj. Prin urmare, amlodipina trebuie administrata cu precautie la acesti pacienti.

Pacientii cu insuficienta renala
Amlodipina nu este dializabila. Amlodipina trebuie administrata cu precautie la pacientii tratati prin dializa (vezi pct. 4.4).

Varstnici
La varstnici cresterea dozei trebuie sa se faca cu precautie (vezi pct. 5.2). Copii si adolescenti (cu varsta sub 18 ani)
Amlodipina nu este recomandata copiilor si adolescentilor cu varsta sub 18 ani, datorita datelor insuficiente privind siguranta si eficacitatea.

4.5 Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune

Efecte ale altor medicamente asupra amlodipinei
Inhibitori ai CYP3A4: un studiu la varstnici a aratat ca diltiazem inhiba metabolismul amlodipinei, probabil pe calea CYP3A4, deoarece concentrafiile plasmatice cresc cu aproximativ 50% si efectul amlodipinei este crescut. Nu poate fi exclus, ca cei mai puternici inhibitori ai CYP3A4 (de exemplu ketoconazolul, itraconazolul, ritonavirul) cresc concentrafia plasmatica a amlodipinei intr-o masura mai mare decat diltiazemul. Trebuie luate precaufii la asocierea amlodipinei cu inhibitorii CYP3A4. Inductori ai CYP3A4: nu exista informafii disponibile referitoare la efectul inductorilor CYP3A4 (de exemplu, rifampicina, sunatoare) asupra amlodipinei. Administrarea concomitenta poate duce la concentrafii plasmatice reduse ale amlodipinei. Trebuie luate precaufii la asocierea amlodipinei cu
inductorii CYP3A4.

Efecte ale amlodipinei asupra altor medicamente
Amlodipina poate creste efectul altor medicamente antihipertensive, cum sunt medicamentele blocante ale receptorilor beta-adrenergici, inbitorii ECA, alfa-1 blocantele si diureticele. La pacientii cu risc crescut (de exemplu, dupa infarctul miocardic) asocierea unui blocant al canalelor de calciu cu un medicament blocant al receptorilor beta-adrenergici poate duce la insuficienta cardiaca, hipotensiune arteriala si (un nou) infarct miocardic.

In studiile clinice referitoare la interacfiuni, amlodipina nu a afectat farmacocinetica atorvastatinei, digoxinei, warfarinei sau ciclosporinei.

In studiile de interacfiune clinica, sucul de grapefruit, cimetidina, medicamentele care confin aluminiu sau magneziu (antacide) si sildenafilul nu au afectat farmacocinetica amlodipinei.

Nu exista niciun efect al amlodipinei asupra testelor de laborator.

4.6 Sarcina si alaptarea
Sarcina
Nu exista date corespunzatoare legate de utilizarea amodipinei la femeile gravide.

Studiile la animale au aratat toxicitate asupra funcfiei de reproducere la doze mari (vezi pct. 5.3). Nu este cunoscut riscul potenfial pentru om . In consecinfa, amlodipina nu trebuie utilizata in timpul sarcinii decat daca beneficiul terapeutic este superior riscului potenfial al tratamentului.

Alaptarea
Nu se cunoaste daca amlodipina este excretata in laptele matern. Blocante ale canalelor de calciu similare, de tipul dihidropiridinei, sunt excretafi in laptele matern. Se recomanda intreruperea alaptarii in timpul tratamentului cu amlodipina.
4.7 Efecte asupra capacitatii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje
Amlodipina are o influenfa usoara sau moderata asupra capacitafii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje. La pacientii care sufera de amefeli, cefalee, fatigabilitate sau greafa, abilitatea de a reacfiona poate fi afectata.

4.9 Supradozaj
La oameni, experienta supradozajului intentionat este limitata. Datele disponibile sugereaza ca supradozajul masiv (>100 mg) poate duce la vasodilatatie periferica excesiva cu hipotensiune arteriala sistemica ulterioara puternica si probabil prelungita.

Hipotensiunea arteriala semnificativa clinic datorata supradozajului cu amlodipina necesita suport cardiovascular activ, inclusiv monitorizarea frecventa a functiei cardiace si respiratorii, mentinerea membrelor inferioare in pozitie ridicata, monitorizarea volumului circulator si a debitului urinar. Un vasoconstrictor poate fi util in restabilirea tonusului vascular si a tensiunii arteriale, cu conditia ca sa nu existe nicio contraindicatie pentru utilizarea acestuia. Gluconatul de calciu intravenos poate fi benefic in reversibilitatea efectelor blocarii canalelor de calciu. Lavajul gastric poate fi util in unele cazuri. La voluntarii sanatosi utilizarea carbunelui activat pana la 2 ore dupa administrarea amlodipinei 10 mg a aratat ca reduce viteza de absorbtiei a amlodipinei. Deoarece amlodipina se leaga in proportie mare de proteine, nu este probabil ca dializa sa fie benefica.

 5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietati farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutica: derivati de dihidroxipiridina, codul ATC: C08CA01.
Amlodipina este un antagonist al canalelor de calciu care inhiba influxul transmembranar al ionilor de calciu in musculatura neteda si miocard . Mecanismul de acfiune antihipertensiva se datoreaza unui efect relaxant direct asupra muschiului neted vascular . Mecanismul exact prin care amlodipina amelioreaza angina nu a fost complet determinat, dar urmatoarele doua acfiuni au un rol:
1. Amlodipina dilata arteriolele periferice si reduce astfel rezistenfa periferica totala (postsarcina) impotriva careia inima lucreaza. Aceasta reducere a efortului inimii scade consumul de energie miocardica si cerinfele de oxigen .
2. Mecanismul de acfiune implica, de asemenea, probabil dilatarea arterelor coronariene principale si a arteriolelor coronare. Aceasta dilatare mareste aportul de oxigen la nivelul muschiului miocardic la pacientii cu criza de angina Prinzmetal.

La pacientii cu hipertensiune arteriala, o singura doza pe zi determina reduceri semnificative clinic ale
tensiunii arteriale (atat in clinostatism, cat si in ortostatism) timp de 24 ore.
Deoarece efectul farmacologic al amlodipinei este lent, nu determina hipotensiune arteriala brusca.

La pacientii cu angina, administrarea unei singure doze de amlodipina zilnic mareste timpul de efort total, intarzie aparifia crizelor de angina si a subdenivelarii segmentului ST cu 1mm. Amlodipina scade, atat frecvenfa crizelor de angina, cat si numarul de comprimate de nitroglicerina . In timpul tratamentului cu amlodipina nu au fost observate efecte metabolice, de exemplu asupra metabolismului lipidelor plasmatice sau glucozei.

Patientii cu insuficienta cardiaca
Studiile hemodinamice si testele clinice bazate pe proba de efort la pacientii cu insuficienta cardiaca clasa II-IV NYHA au aratat ca amlodipina nu a dus la deteriorare clinica, asa cum a fost masurat prin toleranfa la efort, fracfia de ejecfie a ventriculului stang si simptomatologia clinica. Un studiu controlat placebo (PRAISE) proiectat sa evalueze pacientii cu insuficienta cardiaca clasa III-IV NYHA care primesc digoxina , diuretice si inhibitori ai ECA a aratat ca amlodipina nu a dus la o crestere a riscului mortalitafii sau a mortalitafii si morbiditafii in asociere cu insuficienta cardiaca. Un studiu de urmarire (PRAISE-2) a aratat ca amlodipina nu a avut nici un efect asupra mortalitafii cardiovasculare totale a pacientilor de clasa III-IV fara ischemie . In acest studiu amlodipina a fost asociata cu o crestere a edemului pulmonar, cu toate ca acest lucru nu a putut fi corelat cu o crestere a simptomelor.

5.2 Proprietati farmacocinetice

Absorbtie /Distributie
Dupa administrarea orala a dozelor terapeutice, amlodipina este lent absorbita. Absorbfia amlodipinei nu este influenfata de ingerarea concomitenta de alimente. Biodisponibilitatea absoluta a substanfei active nemodificate este estimata la 64-80%. Concentrafiile plasmatice maxime sunt atinse la 6-12 ore de la administrare. Volumul de distribufie este de aproximativ 21 l/kg. pKa al amlodipinei este 8,6. Studiile in vitro au aratat ca aproximativ 97,5% din amlodipina se leaga de proteinele plasmatice.
Metabolism/Eliminare
Timpul de injumatafire plasmatica prin eliminare este de aproximativ 35-50 ore. Concentrafiile plasmatice la starea de echilibru sunt atinse dupa 7-8 zile de administrare consecutiva. Amlodipina este extensiv metabolizata in metabolifi inactivi. Aproximativ 60% din doza administrata este excretata in urina , din care 10% ca amlodipina nemodificata.

Varstnici
Timpul pana la atingerea concentrafiilor plasmatice maxime este similar la varstnici si la pacientii mai tineri. Clearance-ul tinde sa scada ducand la cresteri ale „aria de sub curba” (ASC) si a timpului de injumatafire prin eliminare . Schema de administrare recomandata pentru varstnici este aceeasi, desi cresterea dozei trebuie sa se faca cu precaufie.
Pacientii cu insuficienta renala
Amlodipina este extensiv metabolizata in metaboliti inactivi. 10% din compusul de origine este excretat nemodificat in urina . Modificarile concentratiei de amlodipina nu sunt corelate cu gradul de insuficienta renala. Prin urmare se recomanda doza uzuala. Amlodipina nu este dializabila.

Pacienti cu insuficienta hepatica
Timpul de injumatatire prin eliminare al amlodipinei este prelungit la pacientii cu insuficienta hepatica.

5.3 Date preclinice de siguranta
Datele preclinice nu au evidentiat nici un risc special pentru om , pe baza studiilor conventionale farmacologice privind evaluarea sigurantei, toxicitatea dupa doze repetate, genotoxicitate, carcinogenitate. In studiile la animale referitoare la functia de reproducere la sobolani, la care s-au administrat doze mari, au fost observate parturitie intarziata, travaliu dificil si afectari fetale si a viabilitatii puilor nou-nascuti.

 6 PROPRIETATI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipientilor
Celuloza microcristalina Hidrogenofosfat de calciu, anhidru Amidonglicolat de sodiu (tip A) Stearat de magneziu
6.2 Incompatibilitati
Nu este cazul.
6.3 Perioada de valabilitate
3 ani.
6.4 Precautii speciale de pastrare
Acest medicament nu necesita conditii speciale de pastrare.
6.5 Natura si continutul ambalajului
Amlodipine Medochemie 5 mg: cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a cate 10 comprimate. Amlodipine Medochemie 10 mg: cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a cate 10 comprimate

6.6 Precautii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fara cerinte speciale.

 7. DETINATORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA

Medochemie Ltd.,
1-10 Astronafton & Constantinoupoleos, 3505-Limassol, Cipru

Print Friendly, PDF & Email

Adauga un comentariu

Adresa e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.