Prospect Finasterid STADA

Indicatii: Tratamentul si controlul hiperplaziei prostatice benigne (HPB) pentru reducerea dimensiunilor marite ale prostatei, ameliorarea debitului urinar si a simptomelor asociate cu HPB

 2. COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA

Un comprimat filmat confine finasterida 5 mg
Excipient: un comprimat filmat confine lactoza monohidrat 75 mg
Pentru lista tuturor excipienfilor, vezi pct. 6.1

 3. FORMA FARMACEUTICA

Comprimat filmat
Comprimate rotunde, biconvexe, albe, marcate cu `F` si `5` pe una dintre fefe.

 4. DATE CLINICE

 4.1 Indicatii terapeutice

Tratamentul si controlul hiperplaziei prostatice benigne (HPB) pentru reducerea dimensiunilor marite ale prostatei, ameliorarea debitului urinar si a simptomelor asociate cu HPB, ca si reducerea frecvenfei de aparifie a retenfiei urinare acute si a necesitafii intervenfiei chirurgicale, inclusiv rezecfie transuretrala a prostatei (TURP) si prostatectomie.
Finasterid STADA 5 mg, comprimate filmate trebuie administrat pacienfilor cu hiperplazie de prostata (volumul prostatic mai mare de 40 ml).

 4.2 Doze si mod de administrare

Pentru administrare orala. Dozajul la adulfi
Doza recomandata este de un comprimat de 5 mg pe zi, administrat cu sau fara alimente. Comprimatul trebuie inghifit intreg, fara a fi divizat sau zdrobit (vezi pct. 6.6). Desi poate fi observata o ameliorare precoce a simptomelor, este necesar un tratament pe o perioada de cel pufin 6 luni pentru a se putea aprecia obiectiv daca s-a obfinut beneficiul terapeutic.

Dozajul la pacienti cu insuficienta hepatica.
Nu sunt disponibile date privind pacienfii cu insuficienfa hepatica (vezi pct. 4.4). Dozajul la pacienfi cu insuficienfa renala
Nu este necesara modificarea dozei la pacienfii in diferite stadii de insuficienfa renala (clearance -ul creatininei pana la 9 ml /min), deoarece nu a fost demonstrat pe baza studiilor farmacocinetice ca afectarea funcfiei renale influenfeaza eliminarea finasteridei. Nu s-au efectuat studii privind finasterida la pacienfii aflafi sub hemodializa.
Dozajul la varstnici
Nu este necesara modificarea dozei, desi studiile farmacocinetice au aratat ca rata de eliminare a finasteridei la pacientii cu varsta peste 70 de ani este relativ mai scazuta

 4.3. Contraindicatii

Hipersensibilitate la finasterida sau la oricare dintre excipienti. Contraindicat la femei si copii (vezi pct. 4.6 si 6.6)

 4.4. Atentionari si precautii speciale pentru utilizare

Generale:
• Pacientii cu volum urinar rezidual mare si/sau debit urinar sever diminuat trebuie monitorizati cu atentie pentru uropatie obstructiva.
• Trebuie luat in considerare examinarea de catre un medic urolog a pacientilor tratati cu finasterida.
• Obstructia datorata unui model trilobat de marire a prostatei trebuie exclusa inaintea inceperii tratamentului cu finasterida.
• Nu sunt disponibile date privind pacientii cu insuficienta hepatica. Deoarece finasterida este metabolizata hepatic (vezi pct 5.2) se recomanda precautie la pacientii cu afectiuni hepatice, deoarece la acestia concentratiile plasmatice de finasterida pot fi mai crescute.
• Deoarece finasterida inhiba conversia testosteronului in dihidrotestosteron poate inhiba, de asemenea, dezvoltarea organelor genitale externe la fat in situatia in care este administrat la o femeie gravida cu fat masculin (vezi pct 5.3 si 6.6)

Efecte asupra antigenului prostatic specific (PSA) si a depistarii cancerului prostatic: Nu au fost demonstrate beneficii clinice la pacientii cu cancer al prostatei tratati cu finasterida.

Concentratia plasmatica a PSA este corelata cu varsta pacientului si cu volumul prostatei, iar volumul prostatei este corelat cu varsta pacientului. Tuseul rectal si, daca este necesar, determinarea concentratiei plasmatice a antigenului prostatic specific (PSA) trebuie efectuate inaintea initierii terapiei cu finasterida si repetate periodic in timpul tratamentului, pentru a exclude suspiciunea de cancer prostatic. Exista o suprapunere considerabila a valorilor PSA la barbatii cu cancer la prostata si a celor fara cancer de prostata. De aceea, la barbati cu HPB, valorile PSA aflate in zona de referinta a normalului nu exclud posibilitatea cancerului prostatic indiferent de tratamentul cu finasterida.

Finasterida determina o scadere cu aproximativ 50% a concentratiei plasmatice de PSA la barbatii cu HPB chiar si in prezenta cancerului prostatic. Scaderea concentratiilor plasmatice de PSA la pacientii cu HPB tratati cu finasterida trebuie luata in considerare la evaluarea datelor privind PSA si nu elimina implicit suspiciunea de cancer prostatic. Scaderea este predictibila pe toata gama valorilor PSA, desi poate varia la diferiti pacienti. La pacientii tratati cu finasterida pe o perioada de 6 luni sau mai mult, valorile PSA trebuie dublate pentru a putea fi comparate cu valorile normale la barbatii netratati. Aceasta ajustare pastreaza sensibilitatea si specificitatea testului PSA si mentine capacitatea acestuia de a depista cancerul prostatic.

Orice crestere sustinuta a valorilor PSA la pacientii tratati cu finasterida trebuie evaluata cu atentie, luand in considerare inclusiv nerespectarea planului terapeutic cu finasterida. Procentul de PSA liber (raportul intre PSA liber si cel total) nu este scazut in mod semnificativ de finasterida si ramane constant chiar si sub influenta finasteridei. Cand procentul de PSA liber este utilizat ca adjuvant in detectarea cancerului prostatic, nu este necesara nici o ajustarea a valorii acestuia..

Acest medicament contine lactoza. Pacientii cu afectiuni ereditare rare cum ar fi: intoleranta la galactoza, deficit de lactaza Lapp sau malabsorbtie de glucoza-galactoza nu trebuie sa ia acest medicament.

 4.5 Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune

Nu au fost identificate interacfiuni importante cu alte medicamente. Nu s-a demonstrat ca finasterida ar influenfeaza in mod semnificativ sistemul enzimatic al citocromului P450. Urmatoarele medicamente au fost testate la om si nu au fost identificate interacfiuni semnificative: propranolol, digoxina, glibenclamida, warfarina, teofilina si fenazona.

Alte tratamente concomitente:

Desi teste specifice privind interacfiunile nu au fost efectuate in cadrul studiilor clinice, finasterida a fost utilizata concomitent cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA), alfa-blocante, beta-blocante, blocante ale canalelor de calciu, nitrafi utilizafi in boli cardiace , diuretice, antagonisti ai receptorilor H 2 , inhibitori ai HMG-CoA reductazei, antiinflamatoare nesterioidiene inclusiv aspirina si paracetamol, chinolone si benzodiazepine fara a dovedi interacfiuni semnificative nedorite clinic.

 4.6 Sarcina si alaptarea

S.arc.i.naL Finasterida. este. contraindicata.la. feme}, (vezi.pct.. 4.3)
Datorita capacitafii inhibitorilor 5a-reductazei de a inhiba transformarea testosteronului in dihidrotestosteron, aceste medicamente, inclusiv finasterida, pot determina anormalii ale organelor genitale externe la fefii masculini daca sunt administrate femeilor gravide (vezi pct 5.3).

Expunerea la finasterida – riscuri asupra fetilor masculini
Femeile nu trebuie sa manipuleze comprimatele filmate de finasterida zdrobite sau rupte cand sunt sau exista posibilitatea sa devina gravide, datorita posibilitafii de absorbfie a finasteridei si implicit a riscurilor asociate pentru fatul masculin. (vezi pct 6.6.)

Comprimatele de finasterida sunt acoperite cu o pelicula pentru a proteja impotriva contactului cu substanfa activa, atata timp cat comprimatele nu sunt divizate sau zdrobite.

Cantitafi mici de finasterida au fost depistate in sperma pacienfilor aflafi in tratament cu Finasterid STADA 5 mg. Nu se cunoaste daca fatul masculin este afectat negativ daca mama este partenera sexuala a unui pacient tratat cu finasterida.
Cand partenera sexuala a pacientului este sau poate fi gravida, se recomanda pacientului utilizarea unor metode contraceptive mecanice (prezervativ)
Alaptarea: Finasterid STADA 5 mg, comprimate filmate este contraindicat pentru femei. Nu se cunoaste daca finasterida se excreta in laptele matern.

 4.7 Efecte asupra capacitatii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje

Nu exista date disponibile care sa demonstreze ca ar afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 4.8 Reactii adverse

La acest punct frecvenfele de aparifie a reacfiilor adverse sunt definite astfel: Foarte frecvent ( > 1/10); frecvent ( > 1/100 dar <1/10); mai pufin frecvent (> 1/1,000 dar <1/100); rar (>1/10,000 dar <1/1,000); foarte rar (<1/10,000), frecvenfa necunoscuta (nu poate fi estimata pe baza datelor disponibile).;

Cele mai frecvente reacfii adverse sunt impotenfa si scaderea libidoului. Aceste reacfii adverse apar in general la inifierea tratamentului si sunt tranzitorii la majoritatea pacienfilor daca tratamentul este continuat.

Tulburari ale sistemului nervos Frecventa necunoscuta:
• Somnolenfa.
Afectiuni cutanate si ale tesutului subcutanat Mai putin frecvent:
• eruptie cutanata. Rar:
• prurit
• urticarie.
Tulburari ale sistemului imunitar Rar:
• reactii de hipersensibilitate cum ar fi edem al fetei sau al buzelor

Tulburari hepatobiliare Frecventa necunoscuta:
• cresterea concentratiilor plasmatice ale enzimelor hepatice.

Tulburari ale aparatului genital si sanului Frecvent:
• impotenta
• scaderea volumului ejaculatului, Mai putin frecvent:
• sensibilitate crescuta a sanilor la barbati/ ginecomastie
• tulburari de ejaculare.
Rar:
• dureri testiculare.
Foarte rar:
• secretii mamare
• noduli mamari, care la anumiti pacienti au fost extirpati chirurgical.

Tulburari psihice
Frecvent :
• reducerea libidoului.

Terapia medicala a simptomelor prostatice
Studiile privind terapia medicala a simptomelor prostatice au f comparat finasterida 5 mg/zi (n=768), doxazosin 4 sau 8 mg/zi (n=756), terapie asociata cu finasterida 5 mg/zi si doxazosin 4 sau 8 mg/zi (n=786), si placebo (n=737). In aceste studii, profilul de siguranta si tolerabilitate al terapiei asociatea fost, in general, in acord cu profilele componentelor individuale. Frecventa aparitiei tulburarilor de ejaculare necorelate cu relatiile dintre medicamente a fost: finasterida 8.3%, doxazosin 5.3%, asociere 15.0%, placebo 3.9%. In plus reactiile adverse referitoare la”Tulburari ale sistemului nervos” au fost observate cu frecventa crescuta la pacientii carora li s-a administrat asocierea.

Rezultate analize laborator
Concentratia plasmatica a PSA este corelata cu varsta pacientului si cu volumul prostatei, iar volumul prostatei este corelat cu varsta pacientului. Cand sunt evaluate valorile PSA, trebuie luat in considerare faptul ca valorile PSA scad, in general, la pacientii tratati cu finasterida. La majoritatea pacientilor, se observa o scadere rapida a valorilor PSA in prima luna de tratament, dupa care acesta se stabilizeaza la un nou nivel de referinta. Nivelul de referinta post-tratament se situeaza aproximativ la jumatatea nivelului de referinta anterior instituirii-tratamentului. De aceea, la pacientii tratati cu finasterida pentru 6 luni sau mai mult, valorile PSA trebuie dublate pentru a putea fi comparate cu valorile normale la barbatii ne tratati. Pentru detalii si interpretare clinica vezi pct. 4.4 ” Efecte asupra antigenului prostatic specific (PSA) si a depistarii cancerului prostatic”.
In testele de laborator nu au fost observate alte diferente intre pacientii tratati cu placebo si cei tratati cu finasterida.

 4.9 Supradozaj

Pacientilorli s-a administrat in doze unice de pana la 400 mg si doze in multiple de pana la 80 mg/zi, fara a prezenta vreo reactie adversa. Nu este recomandat un tratament specific in cazul supradozajului cu finasterida.

 5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE

 5.1 Proprietati farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutica: inhibitori de testosteron 5 a -reductaza, Codul ATC: G 04 CB 01 Finasterida este un 4-azasteroid sintetic, un inhibitor competitiv specific al
enzimei intracelulare de tip II 5a-reductaza. Aceasta enzima transforma testosteronul intr-un derivat androgenic cu potenta mai mare- dihidrotestosteron (DHT). Glanda prostatica si deci si tesutul prostatic hiperplazic depind de aceasta transformare a testosteronului in DHT pentru a functiona normal si pentru a se dezvolta. Finasterida nu are afinitate la nivelul receptorilor androgenici.

Studiile clinice au aratat o scadere rapida a concentratiilor plasmatice de PSA cu 70%, ceea ce conduce la o reducere a volumului prostatei. Dupa 3 luni apare o reducere de aproximativ 20% a volumului prostatic, iar reducerea volumului continua si atinge aproximativ 27% dupa 3 ani. O reducere considerabila apare in zona periuretrala in imediata apropiere a uretrei. Masuratorile urodinamice au aratat, de asemenea, ca apare o scadere semnificativa a actiunii detrusorului detrusorului ca urmare a micsorarii obstructiei.

Dupa cateva saptamani, s-a obtinut o imbunatatire semnificativa a debitului urinar si o ameliorare a simptomelor comparativ cu inceputul tratamentului. Diferentele fata de placebo au fost dovedite la 4 si respectiv 7 luni.

Toti parametrii legati de eficacitate au ramas nemodificati pe o perioada de urmarire de 3 ani
Efectele unui tratament de 4 ani cu finasterida asupra aparitiei retentiei urinare acute, necesitatii interventiei chirurgicale, scorului simptomelor si a volumului prostatei:
In studiile clinice asupra pacienfilor cu simptome de HPB moderate pana la severe, hiperplazia de prostata diagnosticata prin tuseu rectal si volum urinar rezidual scazut, finasterida a redus aparifia retenfie urinare acute de la 7/100 la 3/100 in decursul a 4 ani si necesitatea unei intervenfii chirurgicale (TURP sau prostatectomie) de la 10/100 la 5/100. Aceste reduceri au fost asociate cu o imbunatafire de 2 puncte a scorului QUASJ-AUA al simptomelor (scala 0-34), o diminuare susfinuta a volumului prostatei de aproximativ 20% si o crestere susfinuta a debitului urinar.

 5.2 Proprietati farmacocinetice

Absorbtia:
Biodisponibilitatea finasteridei este de aproximativ 80% Concentrafiile plasmatice maxime sunt atinse la aproximativ doua ore de la administrare, iar absorbfia este completa dupa 6-8 ore.

Distributia:
Legarea de proteine este de aproximativ 93%.
Clearance-ul si volumul de distribufie sunt de aproximativ 165 ml /min (70-279 ml /min) si respectiv 76 l (44- 96 l). Acumularea de mici cantitafi de finasterida este observata dupa administrari repetate. Dupa o doza zilnica de 5 mg, concentrafiile minime de finasterida la starea de echilibru sunt calculate ca fiind de 8-10 ng/ml, iar acestea raman constante in timp.

Biotransformare:
Finasterida este metabolizata hepatic. Finasterida nu influenfeaza in mod semificativ sistemul enzimatic citocrom P450. Au fost identificafi doi metabolifi cu efecte slabe de inhibare a 5 □ -reductazei.

Eliminare:
Valoarea medie a timpului de injumatafire plasmatica este de 6 ore (4-12 ore) (la barbafi peste 70 de ani este de 8 ore, cuprins intre 6 si 15 ore).
Dupa administrarea de finasterida marcata radioactiv, aproximativ 39% (32-46%) din doza administrata a fost eliminata prin urina ca metabolifi. Practic nu a fost identificat in urina finasterida nemodificata. Aproximativ 57% (51-64%) din doza totala a fost eliminata prin fecale.
Nu au fost observate modificari in eliminarea finasterideii la pacienfii cu insuficienfa renala (valoarea foarte scazuta a clearance -ului creatininei pana la 9 ml /min) (vezi pct.4.2).

S-a observat ca finasterida traverseaza bariera hemato-encefalica.
Cantitafi mici de finasterida au fost depistate in lichidul seminal al pacienfilor. In 2 studii la voluntari sanatosi (n=69) carora li s-a administrat finasterida 5 mg/zi intre 6 si 24 saptamani, concentrafia de finasterida in sperma a fost cuprinsa intre nedetectabil (<0,1 ng/ml ) si 10,54 ng/ml . Intr-un studiu anterior ce a folosit o metoda cu sensibilitate mai redusa, concentrafia de finasterid in sperma a 16 voluntari carora li s-au administrat finasterida 5 mg/zi a fost cuprinsa intre  nedetectabil (<1,0 ng/ml ) si 21 ng/ml. Deci, pe baza unui volum ejaculatde 5 ml , cantitatea de finasterida din sperma a fost estimata la de 50 pana la 100 de ori mai mica decat doza de finasterida (5 ug) care nu are nici un efect asupra valorilor de DHT circulant (vezi si pct. 5.3.).

La pacienfii cu insuficienfa renala cronica, cu clearance al creatininei cuprinse intre 9 si 55 ml /min, eliminarea undei doze unice de 14 C-finasterida nu a fost diferita de cea de la voluntarii sanatosi. De asemenea ,legarea de proteine nu a fost diferita la pacienfii cu insuficienfa renala. O parte dintre metabolifii care sunt in mod normal eliminafi prin urina au fost eliminafi prin fecale. In concluzie se pare ca accentuarea eliminarii fecale compenseaza diminuarea excrefiei urinare a metabolifilor. Ajustarea dozei la pacienfii cu afectari ale funcfiei renale nu este necesara.

 5.3 Date preclinice de siguranta

Datele non-clinice nu au evidenfiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenfionale farmacologice privind evaluarea siguranfei, toxicitatea dupa doze repetate si genotoxicitatea. Testele de toxicitate asupra funcfiei de reproducere la sobolani masculi au demonstrat reduceri ale greutafii prostatei si veziculei seminale, scaderea secrefiilor glandelor genitale anexe si un indice scazut al fertilitafii (cauzate de efectul farmacologic principal al finasteridei). Relevanfa clinica ale acestor concluzii este neclara.

Similar altor inhibitori ai 5-alpha-reductazei, feminizarea fefilor masculi de sobolan a fost observata ca urmare a administrarii de finasterida in perioada de gestafie. Administrarea intravenoasa de finasterida la maimufe rhesus gestante, in doze de pina la 800 ng/zi, pe perioada de dezvoltare embrionara si fetala a determinat anomalii la fefii de sex mascul. Aceasta doza este de 60-120 de ori mai mare decat cantitatea estimata a se gasi in sperma unui barbat caruia i s-a administrat 5 mg de finasterid, si la care poate fi expusa partenera sexuala. pentru confirmarea relevanfei modelului Rhesus pentru dezvoltarea fefilor umani, administrarea orala a 2 mg/kg/zi de finasterida (expunerea sistemica la maimufe a fost ceva mai mare (3x) decat a barbafilor care au luat 5 mg de finasterida, sau de aproximativ 1-2 milioane de ori mai mare decat cantitatea de finasterid estimata a se gasi in sperma) la maimufe gestante a condus la anomalii ale organelor genitale externe la fefii masculi. Nu au fost observate alte anomalii la fefii masculi si nu au fost observate anomalii legate de finasterida la fefii de sex feminin indiferent de doza.

 6. PROPRIETATI FARMACEUTICE

 6.1 LISTA EXCIPIENTILOR

Nucleu.
Laurilsulfat de sodiu,
Amidon, pregelatinizat,
Lactoza monohidrat,
Celuloza, microcristalina (E 460a),
Amidonglicolat de sodiu tip A,
Stearat de magneziu (E572).

Film: Sepifilm:
Hipromeloza (E464), Celuloza, microcristalina, Macrogol 8 stearat tip I

 6.2 Incompatibilitati

Nu este cazul

 6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

 6.4 Precautii speciale pentru pastrare

In ambalajul original.

 6.5 Natura si continutul ambalajului

Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al confinand 10 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al confinand 15 comprimate filmate
Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al continand 20 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al continand 30 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al continand 50 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al continand 60 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al continand 100 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PVdC/Al continand 120 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 10 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 15 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 20 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 30 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 50 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 60 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 100 comprimate filmate Cutie cu blistere din PVC-PE-PVdC/Al continand 120 comprimate filmate Cutie cu blistere tip calendar continand 14 comprimate filmate Cutie cu blistere tip calendar continand 28 comprimate filmate Cutie cu blistere tip calendar continand 56 comprimate filmate Cutie cu blistere tip calendar continand 84 comprimate filmate Cutie cu blistere tip calendar continand 98 comprimate filmate Cutie cu flacon din PEID continand 30 comprimate filmate Cutie cu flacon din PEID continand 100 comprimate filmate

 6.6 Precautii speciale pentru eliminarea reziduurilor si alte instructiuni de manipulare

Femeile nu trebuie sa manipuleze comprimatele filmate de finasterida zdrobite sau rupte cand sunt sau exista posibilitatea sa fie gravide, datorita posibilitatii de absorbtie a finasteridei si, implicit a riscurilor asociate pentru fatul masculin. Comprimatele de finasterida sunt acoperite cu un film si vor proteja impotriva contactului cu substanta activa in cazul manipularii normale, atata vreme cat comprimatele nu sunt divizate sau zdrobite.

 7. DETINATORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA

STADA ARZNEIMITTEL AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania

Print Friendly, PDF & Email

Adauga un comentariu

Adresa e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.