Prospect CANTGRIP

Profilaxia gripei in cazul unei pandemii declarate oficial (vaccin gripa porcina AH1N1, gripa noua)

 1. DENUMIREA COMERCIALA A MEDICAMENTULUI

CANTGRIP suspensie injectabila
(Vaccin pandemic monovalent, purificat, fragmentat si inactivat)

 2. COMPOZITIA CALITATIVA si CANTITATIVA

O doza (0,5 ml ) suspensie injectabila confine:
Antigen de virus gripal*, inactivat, echivalent urmatoarei tulpini:
Tulpina similara cu A/California/7/2009 (H1N1) (X-179A) 15 HA**

Per doza de 0,5 ml
*cultivat pe oua de gaina, provenite din colectivitafi de gaini sanatoase **hemaglutinina
Acest vaccin corespunde cu recomandarilor OMS si deciziei UE pentru pandemia de gripa. Pentru lista tuturor excipienfilor, vezi pct. 6.1.

 3. FORMA FARMACEUTICA
Suspensie injectabila in fiola monodoza. Vaccinul este un lichid usor opalescent.

 4. DATE CLINICE

4.1 Indicatii terapeutice
Profilaxia gripei in cazul unei pandemii declarate oficial (vezi pct. 4.2 si 5.1). Vaccinul gripal pandemic trebuie utilizat conform recomandarilor oficiale.

4.2 Doze si mod de administrare
Acest vaccin gripal pandemic H1N1 a fost autorizat pe baza datelor obfinute cu vaccinul gripal sezonier, carora li s-au adaugat datele preclinice si clinice obfinute cu vaccinul confinand antigenul H1N1. Punctul 4 din acest Rezumat al caracteristicilor produsului urmeaza a fi actualizat in conformitate cu datele suplimentare obfinute.

Pana in prezent, exista experienfa clinica limitata cu privire la utilizarea Cantgrip la adulfi sanatosi, incluzand varstnicii si nu exista date disponibile cu privire la utilizarea la copii, adolescenfi si gravide (vezi pct. 5.1).
Pe baza opiniei experfilor, datele privind imunogenitatea si siguranfa obfinute la adulfi pot fi extrapolate la adolescenfi cu varsta de 16 si 17 ani.

Decizia de a utiliza Cantgrip la fiecare grupa de varsta prezentata mai jos, va lua in considerare datele clinice disponibile cu acest vaccin si caracteristicile patologiei in cadrul pandemiei curente de gripa.
Dozele recomandate se bazeaza pe datele disponibile in prezent referitoare la imunogenitate, obtinute la trei saptamani dupa administrarea unei doze unice de Cantgrip, la un numar limitat de adulti sanatosi, incluzand varstnici.

Doze
Adulti cu vdrsta cuprinsa intre 18 si 60 ani
Se recomanda administrarea unei doze unice de 0,5 ml .
Datele preliminare de imunogenitate obtinute dupa trei saptamani de la administrarea unei doze unice Cantgrip la un numar limitat de adulti sanatosi, cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 ani, sugereaza ca o singura doza este suficienta la aceasta grupa de varsta (vezi pct. 5.1.).

Adolescenti cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani
Pe baza datelor de la adulti, se recomanda administrarea unei doze unice de 0,5 ml .

Varstnici (varsta peste 60 de ani)
Se recomanda administrarea unei doze unice de 0,5 ml .
Datele preliminare de imunogenitate obtinute dupa trei saptamani de la administrarea Cantgrip la un numar limitat de subiecti cu varsta peste 60 de ani, sugereaza ca o singura doza este suficienta la aceasta grupa de varsta (vezi pct. 5.1.).

Copii si adolescenti cu varsta cuprinsa intre 10 si 15 ani
In prezent nu este recomandata vaccinarea la aceasta grupa de varsta.
Vezi pct. 4.8 si 5.1.

Copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 9 ani
In prezent nu este recomandata vaccinarea la aceasta grupa de varsta. Vezi pct. 4.8 si 5.1.

Copii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani
In prezent nu este recomandata vaccinarea la aceasta grupa de varsta.

Copii cu varsta sub 6 luni
In prezent nu este recomandata vaccinarea la aceasta grupa de varsta. Pentru informatii suplimentare, vezi pct. 4.8 si 5.1.

Mod de administrare
Administrarea trebuie efectuata prin injectare intramusculara, de preferat in mu§chiul deltoid sau la nivelul partii antero-laterale a coapsei (in functie de masa musculara). Se recomanda administrarea Cantgrip in doza unica.

4.3 Contraindicatii
Antecedente de reactii anafilactice (cu potential letal) la oricare dintre componentele sau urmele reziduale ale acestui vaccin (proteine de ou si pui, ovalbumina, neomicina si zahar ).
Daca vaccinarea este considerata ca fiind necesara, trebuie sa fie disponibile imediat facilitatile necesare resuscitarii.

4.4 Atentionari si precautii speciale pentru utilizare
Sunt necesare precautii in cazul administrarii acestui vaccin la persoanele cu hipersensibilitate cunoscuta (alta decat reactiile anafilactice) la substanta activa, la oricare dintre excipienti, la tiomersal sau la urmele reziduale continute de vaccin (proteine de ou si pui, ovalbumina, formaldehida , neomicina si zahar ).
Ca in cazul tuturor vaccinurilor injectabile, intotdeauna trebuie sa fie disponibil un tratament medical adecvat pentru cazurile rare de reactii anafilactice survenite dupa administrarea vaccinului.
Daca situatia pandemiei permite, vaccinarea trebuie amanata la pacientii cu boli febrile severe sau cu infectii acute.

Cantgrip nu trebuie administrat in niciun caz intravascular.

Nu exista date disponibile cu privire la administrarea Cantgrip pe cale subcutanata . Din acest motiv, personalul medical trebuie sa evalueze beneficiile si potentialele riscuri ale administrarii vaccinului la persoanele cu trombocitopenie sau cu orice tulburari de coagulare, care ar putea contraindica administrarea intramusculara, cu exceptia cazului in care beneficiul potential depaseste riscul de sangerare.

Nu exista date disponibile in ceea ce priveste administrarea vaccinului Cantgrip inainte sau dupa alte tipuri de vaccinuri gripale pandemice sau vaccinuri gripale sezoniere.

Raspunsul imun in cazul pacientilor cu imunosupresie endogena sau iatrogena poate fi insuficient. Este posibil ca nu toate persoanele vaccinate sa dezvolte un raspuns imun protector (vezi pct. 5.1).
Nu exista date cu privire la siguranta, imunogenitate sau eficacitate care sa sustina schimbul reciproc al Cantgrip cu alte vaccinuri pandemice H1N1.

Acest vaccin contine tiomersal (un compus organomercuric) cu rol de conservant si, ca urmare, exista posibilitatea sa apara reactii de hipersensibilitate .

4.5 Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune

Nu exista informatii in ceea ce priveste administrarea concomitenta a Cantgrip cu alte vaccinuri. Totusi, daca acest lucru este luat in considerare, administrarea trebuie efectuata la nivelul unui alt membru. De mentionat faptul ca, in acest caz, reactiile adverse pot fi mai intense. Raspunsul imun poate fi diminuat la pacientii care urmeaza un tratament imunosupresor.

Dupa administrarea de vaccinuri gripale au fost observate rezultate fals pozitive ale testelor serologice care utilizeaza tehnica ELISA pentru detectarea anticorpilor impotriva virusului imunodeficientei umane 1 (HIV -1), virusului hepatitic C si, in special, HTLV -1.
Metoda Western Blot a infirmat rezultatele fals pozitive ale testelor serologice ELISA. Reactiile fals pozitive tranzitorii pot fi determinate de producerea de anticorpi de tip IgM, ca raspuns la administrarea vaccinului.

4.6 Sarcina si alaptarea

Pana in prezent, nu exista date disponibile cu privire la utilizarea Cantgrip in timpul sarcinii. Datele obtinute de la gravidele vaccinate cu diferite vaccinuri gripale sezoniere inactivate, nu sugereaza malformatii sau toxicitate fetala sau neonatala.
La animale nu s-au efectuat studii cu Cantgrip cu privire la toxicitatea asupra functiei de reproducere (vezi pct. 5.3, pentru descrierea datelor preclinice).

Utilizarea Cantgrip poate fi luata in considerare in timpul sarcinii, numai daca este absolut necesar, avand in vedere recomandarile OMS.

Cantgrip poate fi administrat la femeile care alapteaza.

4.7 Efecte asupra capacitatii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacitatii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje. Unele dintre reactiile adverse mentionate la pct. 4.8 pot influenta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Pacienfii trebuie atenfionafi sa fie prudenfi atunci cand conduc vehicule sau folosesc utilaje, cu privire la posibilitatea de aparifie a reacfiilor adverse care pot influenfa capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reactii adverse

Reacfii adverse observate in studiile clinice

Mai jos sunt enumerate evenimentele adverse identificate in studiile clinice efectuate cu vaccinul Cantgrip

Adulfi si varstnici
Intr-un studiu clinic aflat in desfasurare, 70 de adulfi si 61 de varstnici au fost expusi unei doze de 15
(ig vaccin pandemic Cantgrip. Profilul de siguranfa al Cantgrip a fost similar cu cel al vaccinului gripal
sezonier. Cele mai multe evenimentele adverse au fost usoare si de scurta durata.
Incidenfa simptomelor observate la subiecfii cu varsta peste 60 de ani a fost, in general, mai redusa
comparativ cu populafia cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani.
Evaluarea siguranfei a fost realizata in primele 3 zile dupa vaccinare.

Evenimentele adverse sunt prezentate pe aparate, sisteme si organe si in funcfie de frecvenfa, utilizand urmatoarea convenfie: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100 si <1/10), mai pufin frecvente (>1/1000 si <1/100), rare (>1/10000 si <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenfa necunoscuta (care nu poate fi estimata din datele disponibile).

In cadrul fiecarei grupe de frecvenfa, evenimentele adverse sunt prezentate in ordinea descrescatoare a gravitafii.

Aparate sisteme si organe Frecventa
Adulfi (o doza unica de ’15 (ig HA)* N=70 de subiecfi Frecventa
Varstnici (o doza unica de 15 HA)* N=61 subiecfi
Tulburari ale sistemului nervos
Cefalee Frecvente Frecvente
Vertij (amefeli) Frecvente –
Tulburari oculare
Edem ocular Frecvente
Tulburari musculo-scheletice si ale tesutului conjunctiv
Artralgii Frecvente
Mialgie Frecvente –
Tulburari generale si la nivelul locului de administrare
Durere la nivelul locului de administrare Foarte frecvente Foarte frecvente
Simptome asemanatoare gripei Frecvente –
Coriza Frecvente Frecvente
Stare subfebrila Frecvente –
Astenie Frecvente –
Frison Frecvente Frecvente
*tabelul va fi actualizat cu datele provenite de la grupul care include 30 de subiecfi la care s-au administrat 2 doze

Cele mai multe evenimente au fost de intensitate usoara, de scurta durata si similare din punct de vedere calitativ cu cele induse de vaccinurile gripale sezoniere convenfionale.

De regula, evenimentele adverse dispar in 1-2 zile, fara tratament .
Pana in prezent nu sunt disponibile date din studii clinice efectuate la adolescenfi si copii.

Reacfii adverse raportate din datele de supraveghere dupa punerea pe piafa:
Urmatoarele reacfii adverse au fost raportate in cadrul supravegherii dupa punerea pe piafa pentru
vaccinurile trivalente sezoniere:

Tulburari hematologice si limfatice
Trombocitopenie tranzitorie, limfadenopatie tranzitorie

Tulburari ale sistemului imunitar
Reacfii alergice, care in cazuri rare au mers pana la soc , angioedem Tulburari ale sistemului nervos
Nevralgii, parestezii, convulsii febrile, tulburari neurologice cum sunt : encefalomielite, nevrite si sindrom Guillain-Barre.

Tulburari vasculare
Vasculite asociate in cazuri foarte rare cu disfuncfie renala tranzitorie. Afecfiuni cutanate si ale fesutului subcutanat
Reacfii cutanate generalizate, incluzand prurit, urticarie sau erupfii cutanate tranzitorii non-specifice. Acest vaccin confine tiomersal (un compus organomercuric) cu rol de conservant si, ca urmare, exista posibilitatea sa apara reacfii de hipersensibilizate.

4.9 Supradozaj

Pana in prezent nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

 5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietati farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutica: vaccin gripal inactivat, codul ATC: J07BB02
Seroprotecfia este obfinuta, in general, intr-un interval de 2 pana la 3 saptamani.
Raspunsul imun la adulfi cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 ani si varstnici cu varsta peste 60 de ani In studiul clinic care a evaluat imunogenitatea vaccinului Cantgrip confinand antigen de virus gripal, inactivat, echivalent tulpinii similare cu A/California/7/2009 (H1N1) (X-179A) 15 (ig HA, Efectuat la subiecfi sanatosi cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani si la varstnici cu varsta > 60 de ani, raspunsurile in anticorpi anti-HA au fost dupa cum urmeaza:

Anticorpi anti-HA Raspuns imun la tulpina similara cu A/California/7/2009 (H1N1)

N = 70 (18-60 ani) N = 61 (>61 ani)
Inainte de vaccinare
MGT (media geometrica a titrurilor) (II 95%) 6,1 (II 95% 4,83-7,37) 7,61 (II 95% 4,4710,75)

Subiecfi cu titru HI >1:40 % 7,14 (5/70) 9,8 (6/61)
La 14 zile dupa vaccinare
Media geometrica a titrurilor (II 95%) la 14 zile 378,67 (II 95% 164,32593,02)
158,19 (II 95% 80,3236,08)

Factorul de crestere* al MGT dupa 14 zile 62,13 20,78
% seroconversie** dupa 14 zile 91,4 (64/70) 85,2 (52/61)
% seroprotectie *** dupa 14 zile 92,8 (65/70) 90,2 (55/61)
La 21 de zile dupa vaccinare
TMG la 21 de zile (II 95%) 525,01 (II 95% 242,41807,61)
305,78 (II 95% 177,48434,08)
Factorul de crestere al MGT dupa 21 de zile 86,14 40,17
% seroconversie dupa 21 de zile 94,3 (66/70) 95,1 (58/61)
% seroprotectie dupa 21 de zile 94,3 (66/70) 98,4 (60/61)
* factorul de crestere: raportul intre valoarea mediei geometrice a titrurilor (MGT) de anticorpi dupa vaccinare si MGT pre-vaccinare.
** seroconversie: procentul de subiecti care au fost fie seronegativi anterior vaccinarii si care au prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare > 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinarii si au o prezentat o crestere de 4 ori a titrului anticorpilor; *** seroprotectie : procentul de subiecti cu titru de inhibare a hemaglutinarii (IH) > 1:40

Mediile geometrice ale titrurilor IH determinate la 14 sau 21 de zile au fost mai mari la grupa de varsta 18-60 ani (378,67, respectiv 525,01) comparativ cu persoanele cu varsta peste 60 de ani (158,19, respectiv 305,78). De notat faptul ca, inainte de imunizare nu s-a constat nicio diferenta semnificativa intre MGT din cele doua grupuri de studiu.

Este in desfasurare o extensie a studiului clinic mentionat mai sus, care include un subgrup de 30 subiecti (15 adulti cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani si 15 varstnici cu varsta peste 60 de ani) cu privire la imunogenitatea indusa de administrarea a 2 doze continand antigen de virus gripal, inactivat, echivalent tulpinii similare cu A/California/7/2009 (H1N1) (X-179A) 15 ug HA (schema de administrare in ziua 0 si in ziua 21). Majoritatea acestor subiecti, testati inainte de vaccinare, nu au avut anticorpi anti-hemaglutinina (anti-HA) detectabili impotriva tulpinilor H1N1. Pana in prezent, nu sunt disponibile date din acest studiu.

5.2 Proprietati farmacocinetice
Nu este cazul.

5.3 Date preclinice de siguranta
Capacitatea de a induce seroprotectie impotriva tulpinii omologe a fost evaluata in studii efectuate la soarece si dihor. Grupurile de control au inclus animale neimunizate sau la care s-a administrat numai ser fiziologic sau solvent pentru vaccin gripal, vaccin gripal sezonier (corespunzator sezonului 2009 -2010) sau numai cu componenta A/H1N1 umana – IVR – 148 (A/Brisbane/59/07) (15 ug HA). Loturi de cate 10 §oareci Balb/c au fost imunizate cu 30, 15 sau 7,5 HA A/California/7/2009 (tulpina reasortanta X179A) sau cu 15, respectiv 7,5 HA IVR – 148.
Loturi de cate 5 dihori (Mustellaputorius) au fost imunizate cu 15 (ig HA Cantgrip, cu IVR – 148 sau cu vaccin gripal sezonier.
Aceste studii au demonstrat ca seroprotectia cea mai buna s-a obtinut dupa administrarea unei doze unice de 15 (g HA A/California/7/2009 (tulpina reasortanta X179A).

 6. PROPRIETATI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor
Tiomersal
Solutie tampon salina care contine Clorura de sodiu
Fosfat monoacid de sodiu dihidrat
Fosfat monopotasic
Apa pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilitati
In absenfa studiilor de compatibilitate , acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate 1 an

6.4 Precautii speciale pentru pastrare
A se pastra la frigider (2°C-8°C). A nu se congela.
A se fine fiola in ambalajul original, pentru a fi protejata de lumina.

6.5 Natura si continutul ambalajului

Cutie cu o fiola monodoza din sticla incolora a 0,5 ml suspensie injectabila Cutie cu 50 fiole monodoza din sticla incolora a cate 0,5 ml suspensie injectabila

6.6 Precautii speciale pentru eliminarea reziduurilor si alte instructiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat in conformitate cu reglementarile locale.

Vaccinul trebuie adus la temperatura camerei inainte de administrare. A se agita inainte de utilizare, pentru omogenizarea suspensiei.

Vaccinul nu se va utiliza in cazul unor modificari ale aspectului (modificari de culoare, prezenfa de corpi strain, etc.).

 7. DETINATORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA
Institutul Nafional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Splaiul Independenfei 103, Bucuresti, Romania

 8. NUMARUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA
2180/2009/01-02

 9. DATA PRIMEI AUTORIZARI SAU A REINNOIRII AUTORIZATIEI

Autorizare-Noiembrie 2009

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 2180/2009/01-02

Print Friendly, PDF & Email

Adauga un comentariu

Adresa e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.